Підготовка фахівців зі спеціальності ”Православне богослов’я” за дистанційною формою навчання Печать

Чернівецький православний богословський інститут запрошує на навчання всіх бажаючих здобути богословську освіту відповідно до практично апробованих принципів і стандартів інтегративного навчання кращих Вузів світу. Заради надання високоякісних освітніх послуг Інститут пропонує власні навчально-методичні напрацювання із якнайкомпактнішим залучення сучасних IT-технологій у сфері надання духовної освіти, специфічні підходи та творчі новації у розробці новітнього проекту універсальної форми дистанційного навчання. Пропонована форма навчання має низку переваг, серед яких: можливість у зручний час самостійно засвоювати необхідний навчальний матеріал, поповнювати й покращувати свої знання з усіх навчальних курсів, що вивчаються в інституті, проходити оцінювання знань в он-лайн режимі. Завдяки розробленій системі дистанційного навчання всі бажаючі зможуть отримати вищу богословську освіту відповідно до світових освітніх стандартів. Підготовка фахівців за дистанційною формою навчання в Чернівецькому православному богословському інституті здійснюється за освітньо-кваліфікаційним рівнем ”Бакалавр” – спеціальність ”Православне богослов’я” (термін навчання – 4 роки) та освітньо кваліфікаційним рівнем ”Магістр” – спеціальність ”Православне богослов’я” (термін навчання – 2 роки). За програмами освітньо-кваліфікаційного рівня ”Бакалавр” та освітньо-кваліфікаційного рівня ”Магістр” можуть навчатися:

- священнослужителі та церковнослужителі;

- випускники загальноосвітніх шкіл, духовних училищ і духовних

семінарій;

- викладачі дисциплін етико-морального спрямування державних навчальних закладів і церковних недільних шкіл;

- особи, які не мають можливості одержати високоякісні освітні послуги в традиційній системі освіти через професійну зайнятість, географічну віддаленість від навчальних закладів, за сімейними обставинами;

- особи з особливими потребами й особи, які мають медичні обмеження

для здобуття освіти у вищих навчальних закладах з традиційними формами навчання;

- військові капелани, військовослужбовці, працівники правоохоронних органів, прикордонної та пенітенціарної служби. Керівники державних органів управління різних рівнів;

- студенти, які бажають паралельно отримати іншу спеціальність. Безробітні та особи, які бажають здобути другу освіту;

- Громадяни України, які тимчасово або постійно проживають за кордоном. Україномовні громадяни зарубіжних країн.

Після закінчення терміну навчання студенти отримають диплом БАКАЛАВРА/BACHELOR і МАГІСТРА/MASTER європейського зразка. Кращі студенти отримують направлення на навчання до університетів країн Західної Європи та Америки. Здібні до наукової діяльності можуть продовжити навчання в аспірантурі та докторантурі при інституті. Можливості дистанційного здобуття освіти звільняє від необхідності відвідування аудиторних занять, розкриває перспективи навчання у зручних для студента режимі, способі, об’ємі навчального навантаження та місці. Дистанційна форма навчання передбачає самостійне опанування студентами навчальних дисциплін за допомогою спеціально розробленого програмного забезпечення, що створює всі умови для повноцінного використання комплексу сучасних електронних засобів навчання, навчально-методичних посібників, підручників, авторських розробок лекційних та практичних занять, спецкурсів із поетапним долученням до всієї навчальної бази інституту.

Пропонується можливість навчання за індивідуальним навчальним планом. Кожен студент матиме змогу сформувати зручний для себе розклад і графік навчального процесу. Високоякісне програмне забезпечення сприятиме зручності в організації та ефективності самого навчального процесу, виконуючи консультаційні функції при розробці індивідуальних навчальних планів, створення компактних форм сприйняття та контролю засвоєного матеріалу, фіксації рівня успішності та ін. В основу програм дистанційного навчання інституту закладений модульний принцип, навчальні плани сформовані на основі окремих навчальних дисциплін. Теоретичний матеріал вивчається за допомогою електронних навчальних курсів, підручників, аудіо- та відеолекцій. Засвоєння практичного матеріалу здійснюється за допомогою практичних занять, диспутів і семінарів у режимі відео-конференцій. За бажанням студент отримує можливості повноцінного спілкування з викладачами, отримання необхідних консультацій у режимі off- та on-line. Навчання передбачає розгалужену систему індивідуальних занять студента з викладачем. Перевірка знань здійснюється як у дистанційній формі, так і під час очних сесій. Складання екзаменаційної сесії відбувається дистанційно – виконання контрольних робіт, співбесіди за допомогою Skype, або явкою студента до навчального закладу (як правило, на один день). Абітурієнтам потрібно здати в канцелярію інституту такі документи:

1. Прохання на ім’я ректора.
2. Автобіографію.
3. Дві фотокартки.
4. Свідоцтво про народження (дві копії).
5. Документ про освіту (дві копії).
6. Довідку про хрещення (дві копії).
7. Довідку про шлюб (дві копії).
8. Рекомендацію єпархіального архієрея або парафіяльного священика Української Православної Церкви.

Документи приймаються впродовж усього року. Всі необхідні навчально-методичні матеріали для студентів розміщені на сайті інституту: cpbi.info; moodle.cpbi.info/.
За детальнішою інформацією звертатися за адресою:
58004, м. Чернівці, вул. Краматорська, 1В, тел: +38050-204-75-30, +38096-069-78-80.
E-mail: cpbi@meta.ua,
VKontakte: vk.com/id258406645